Het SIMWOOD online informatiesysteem is beschikbaar!

Op https://simwood.jrc.ec.europa.eu/ is allerlei informatie te vinden over houtmobilisatie (meer oogst uit het bos) in Europa en Nederland.

In het Europese project SIMWOOD is door 28 partners – waaronder BTG - gedurende vier jaar gewerkt aan het verhogen van de oogst uit bossen in Europa. Dit is nodig omdat de vraag in Europa naar hout en andere producten uit bossen toeneemt, en omdat actief bosbosbeheer noodzakelijk is om de weerbaarheid, biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van onze bossen te verbeteren.

Ook in Nederland is de oogst van hout uit het bos zorgwekkend laag: slechts 46,5% van de jaarlijkse bijgroei wordt geoogst (2013). In het kader van het nationale Actieplan Bos en Hout is de ambitie uitgesproken om de productie van hout uit het Nederlandse bos te verhogen met 50%.

In het SIMWOOD informatiesysteem zijn barrières welke houtmobilisatie tegenhouden en oplossingen daarvoor gecategoriseerd. Voorbeelden van projecten in heel Europa welke tot doel hadden om oplossingen in de praktijk te testen zijn bijgevoegd. Zeer gedetailleerde informatie is beschikbaar voor zeventien modelregio's. Kaarten, grafieken, relevante websites en projectinformatie is beschikbaar. Het is tevens mogelijk om regionale houtmobilisatie scenario’s te simuleren.