BIOtumen - World Premiere - Sustainable roof covering made from pyrolysis oil

BIOtumen – a new step towards sustainable and biobased building

BIOtumen

On Friday 12 October 2012, the representative of the province of Gelderland, Annemieke Traag, will apply the last piece of innovative BIOtumen roof covering from natural origin on a 900 m² test location in Nijmegen. Applying this last piece of roof covering will complete a worldwide unique sustainable building project. Implementation of the pilot project means another successful step towards realising a biobased economy.

BIOTumen is a newly developed type of roof covering, which in appearance and performance resembles regular bitumen, but which is made from pyrolysis oil, rather than from fossil oil. The pyrolysis oil used in the production of BIOTumen is made from clean wood residues. In other words, pyrolysis oil is a kind of “renewable fossil oil”, made directly in just 2 seconds from sustainable biomass.

Read the entire press release in Dutch below.

BIOtumen – Wereldprimeur - Groene dakbedekking uit pyrolyse-olie

BIOtumen nieuwe stap naar duurzaam en biobased bouwen

Evenement

Op vrijdag 12 oktober zal de Gelderse gedeputeerde, Annemieke Traag, de laatste dakbaan leggen op de proeflocatie met totaal 900 m2 aan innovatieve dakbedekking van natuurlijke oorsprong. Met de legging van de laatste dakbanen BIOtumen op de woningcomplexen aan de Heemraadstraat te Nijmegen komt er een succesvolle voltooiing van een –wereldwijd- uniek project op het gebied van duurzaam bouwen. Hiermee is weer een volgende stap gezet naar een ‘biobased economy’.

BIOtumen

BIOtumen is een nieuw ontwikkeld type dakbedekking, die qua uiterlijk en prestatie lijkt op gewone bitumen dakbedekking, maar die, in tegenstelling tot het gangbare bitumen, niet gemaakt is van aardolie maar uit geraffineerde pyrolyse-olie. De pyrolyse-olie is gemaakt van schoon resthout. Een soort van hernieuwbare aardolie dus, in 2 seconden rechtstreeks gemaakt uit groene biomassa.

Pyrolyseren van biomassa tot pyrolyse-olie

Pyrolyse is een veelbelovende technologie voor conversie van diverse soorten vaste biomassa naar een uniforme vloeibare olie geschikt voor verdere verwerking in de industrie. Pyrolyse kan hiermee één van de belangrijke pijlers onder de biobased economy worden. Hiervoor is het belangrijk dat er een brede economische basis wordt gecreëerd door meerdere soorten hoogwaardige toepassingen en producten uit pyrolyse-olie te ontwikkelen.

Consortium innovatieve bedrijven

Het ontwikkelde BIOtumen en de oplevering van de pilotlocatie zijn het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen vijf innovatieve bedrijven. Het idee is ontstaan uit de samenwerking tussen Derbigum, één van Europa’s grootste ontwikkelaars en producenten van dakproducten en Orineo, een business development bedrijf op het gebied van biobased oplossingen voor de industrie. Met de introductie binnen het consortium van de bekendste pionier van pyrolyse van biomassa, BTG Biomass Technology Group, kwam het gebruik van pyrolyse-olie concreet in beeld. Om ook de introductie in praktijk goed te kunnen uitvoeren sloten dakbedekkingsbedrijf Weijers Platte Daken en woningcorporatie Talis zich aan bij het consortium.

Provincie Gelderland en de ondersteuning naar een BioBased Economy

De provincie Gelderland zet krachtig in op de ontwikkeling naar een duurzame biobased economy door tal van ondersteuningsprojecten en regelingen. De biobased economy is een economie waarin fossiele brand- en grondstoffen zo veel mogelijk vervangen worden door biomassa: gewassen (zoals planten) en reststromen uit de landbouw-, landschap- en voedingsmiddelenindustrie. De biobased economy (ook onderdeel van het Nederlandse Topsectorenbeleid en Europees beleid) heeft de potentie om door te groeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. De provincie ondersteunt rechtstreeks de marktintroductie van (eind)producten via het project ‘biobest products’. De projectopzet is verder ondersteund door de Oost-Nederlandse stichting Kiemt die de juiste partijen bij elkaar heeft gebracht en het project bij de provincie onder de aandacht heeft gebracht. Het consortium van 5 bedrijven heeft voor de ontwikkeling van BIOtumen ondersteuning gekregen uit het “biobest products” project van de provincie.

Nationaal beleid en interesse vice-premier Verhagen

Vorige week dinsdag heeft vice-premier en minister van Energie, Landbouw & Innovatie Verhagen zich nog persoonlijk op de hoogte laten stellen van de pyrolyse-technologie en de toepassingen ervan tijdens een werkbezoek aan BTG in Enschede. Pyrolyse is onderdeel van het Nationale Topsectorenbeleid en het Europese Innovatiebeleid. Ook de Provincie Overijssel ondersteunt de pyrolyse-technologie krachtig.

BioBased Bouwen

Een belangrijke ontwikkeling binnen de bouwwereld is de groeiende vraag en aandacht voor biobased (ge)bouwen. Niet meer alleen gedreven door ideologische overwegingen, maar ook in toenemende mate door economische motieven. Er is een toenemende vraag vanuit de bouwwereld (en hun opdrachtgevers) naar producten en materialen die goed scoren in criteria voor duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Om aan die vraag te kunnen voldoen is er behoefte aan nieuwe biobased producten met goede milieutechnische scores als alternatief voor de bestaande milieu-onvriendelijke bouwmaterialen. BIOtumen beantwoordt helemaal aan deze groeiende vraag.

Verdere ontwikkeling

Nu er een belangrijke mijlpaal is behaald, kan er gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van het product BIOtumen. Het is bijvoorbeeld nog een uitdaging om de productie op te schalen. Een ander doel is om een hoger rendement te behalen in het productieproces van de dakbedekking. Ook wordt nog gezocht naar een partner die op industriële schaal de pyrolyse-olie kan opwerken naar de voor BIOtumen geschikt biopolymeren. Met de bouw van haar nieuwe pyrolyse-fabriek zal BTG op industriële schaal pyrolyse-olie kunnen leveren. De planning is om in 2014 de eerste olie te produceren in de pyrolysefabriek van BTG. Al met al hopen de bedrijven eind volgend jaar de laatste hobbels genomen te hebben en de BIOtumen op industriële schaal in de markt te kunnen zetten.

Voor de redactie

Er is een fotomoment met Gelderse Gedeputeerde Annemiek Traag (onthulling biotumen demodak en legging laatste dakbaan biotumen) op vrijdag 12 oktober aan de Heemraadstraat 288 te Nijmegen (wooncomplexen op de hoek van Heemraadstraat met de Baljuwstraat). (tijd ca. 12:45 – 14:00 uur bel 06 5431 4871 - Bôke Tjeerdsma voor exacte tijd op 12 oktober)

Als handeling zal er een demonstratiestuk groene BIOtumen dakbedekking onthuld worden door de Gedeputeerde Annemiek Traag.

Er is een trapconstructie aanwezig voor de pers om het verlijmen van de laatste dakbaan te fotograferen of te filmen. Persconferentie /interviewmogelijkheden ook op dat moment.

Er is een tent aanwezig met koffie en thee en voor interviews met de pers bij regen. Voor meer informatie en/of aanmeldingen:

BTG (verzender van dit persbericht / pyrolyse)

René Venendaal
Algemeen directeur
053 486 1188
06 21 53 72 66
www.btgworld.com
www.btg-btl.com
www.empyroproject.eu

Derbigum (dakbedekking)

Hans Aerts (eerste aanspreekpunt)
R & D Manager
0032 2 233 48701
0032 477 878 200

Ben Sengers (commercieel / markt)
Directeur Derbigum
Nederland
06 22 66 08 98
www.derbigum.nl

Orineo (business development – biobased economy)

Bôke Tjeerdsma
Directeur
06 54 31 48 71
www.orineo.com (aanmelden via bt@orineo.com)