BTG Biomass Technology Group BV

BTG Biomass Technology Group BV (BTG) is een onafhankelijk, privaat bedrijf dat zich de afgelopen 25 jaar heeft gespecialiseerd in de omzetting van biomassa in brandstoffen, energie en biobased grondstoffen. BTG heeft haar activiteiten gestructureerd in twee business units met als belangrijkste pijlers:

Deze unieke combinatie van business units is de basis voor het verschaffen van zeer innovatieve en commercieel aantrekkelijke diensten.

Op deze website vindt u een aantal voorbeelden van onze projecten.

Laatste nieuws SDE+ in 2016, in totaal 8 miljard euro beschikbaar

Het kabinet heeft als doelstelling dat in 2020 14% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Het belangrijkste mechanisme om deze doelstelling te realiseren is via de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) regeling. Hierbij wordt voor de duurzaam opgewekte energie een gegarandeerde prijs gegeven. In 2016 stelt de overheid in twee openstellingsrondes in totaal 8 miljard euro beschikbaar.
 
De openstellingsrondes waarin duurzame energieprojecten aangevraagd kunnen worden starten op 1 maart 2016 en 30 augustus 2016. Aanvullend bij de aanvraag vraagt de overheid een haalbaarheidsstudie van het project. Deze zal minstens een exploitatieberekening moeten bevatten met onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering. Tevens wordt bij warmteprojecten een onderbouwing gevraagd voor afzet van duurzame warmte. Per categorie kan nog aanvullende informatie worden gevraagd.
 
BTG helpt bedrijven bij een SDE+ aanvraag en kan hierbij zelfs de gehele procedure op zich nemen. BTG heeft in het verleden meerdere succesvolle SDE+ aanvragen ingediend en gehonoreerd gekregen om het aandeel duurzame energie in de energievoorziening te vergroten.
 
Wilt u meer weten over een SDE+ aanvraag, neem dan contact op met Douwe van den Berg of Rik te Raa via 053-4861186.

btg-25.jpgBTG vierde haar 25-jarig bestaan in 2012. BTG begon in 1987 als privaat bedrijf en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf in bio-energie, biobrandstoffen en groene grondstoffen. 2012 was een feestelijk jubileumjaar met aandacht voor het verleden maar ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen!

Lees hier het BTG jubileumboek

Laatste tweets