Meer oogst door particuliere eigenaren uit het Nederlandse bos

In Nederland bestaat 11% van het oppervlak uit bossen. Deze bossen vervullen belangrijke functies, zoals recreatie, bron van biodiversiteit en leverancier van grondstoffen voor bio-energie en de bioeconomie. Daarnaast passen bossen in de cultuur en tradities van Nederland.
 
De houtoogst in Nederland is laag; ongeveer de helft van de jaarlijkse bijgroei. Doordat er te weinig geoogst wordt, wordt het Nederlandse bos steeds ouder en er zijn aanwijzingen voor negatieve effecten op de biodiversiteit. Het is belangrijk om de houtoogst te verhogen vanwege de positieve effecten op het bos en vanwege de grotere vraag naar hout in de toekomst.
 
Vooral bij particuliere eigenaren is de oogst van hout laag. Uit een recente enquête onder particuliere boseigenaren in Twente is gebleken dat de helft van deze eigenaren – goed voor 2/5 van het bos in Twente – niet oogst. Redenen om niet te oogsten zijn bij voorbeeld gebrek aan bosbouwkennis, financien, en kwaliteit van het bos. Uit de enquête is echter ook gebleken dat een belangrijk deel van deze eigenaren bereid is te oogsten als de omstandigheden zouden verbeteren. 
 
BTG en Alterra hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om de houtoogst door particuliere boseigenaren te verhogen. Met acties als een voorlichtingsprogramma, het stimuleren van samenwerking en verbetering van de financiële opbrengsten kan de oogst van hout aanzienlijk verhoogd worden. Eerste berekeningen laten een mogelijke verhoging zien van 275.000 m3/jaar ofwel 20% van de huidige houtoogst.