Ontwikkeling nieuwe biobased producten uit pyrolyse olie: Bio4products gaat van start!

Het maken van hoogwaardige producten uit biomassa – biobased producten - zorgt ervoor dat we minder afhankelijk worden van fossiele grondstoffen met minder CO2-uitstoot en minder uitputting van grondstoffen tot gevolg. Het produceren van biobased producten uit biomassa is echter vaak lastig: Biomassa – zoals hout, gras, schillen etc. – is niet homogeen en bevat niet de juiste eigenschappen om fossiele materiaalstromen zoals bitumen, fenolen en creosoten te vervangen. 
 
Met het BTG-pyrolyse proces kan biomassa in een paar seconden omgezet worden in een olie, die vervolgens weer in fracties verdeeld kan worden. Deze fracties kunnen vervolgens bewerkt worden tot diverse biobased eindproducten, zoals dakbedekking, harsen, gemodificeerd hout en vezel-versterkte producten. In een nieuw Europees project "Bio4Products" gaat BTG samen met een aantal partners de fabricage van deze nieuwe producten verder ontwikkelen. In het Bio4Products project is het de bedoeling om vier eindproducten met een CO2-emissiereductie van ten minste 75% te kunnen maken.