Reactie kernpartners NEO-programma op vertrek Gedeputeerde Erik Lievers

Samenvatting
 
Kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO-programma) betreuren het vertrek van Gedeputeerde Erik Lievers, maar hopen dat de voortzetting en uitvoering van het NEO-programma niet in gevaar komt.
 
Quote
 
“Wij respecteren het besluit van Erik Lievers en begrijpen dat dit niet eenvoudig geweest is. Wij hebben bewondering voor hoe het NEO-programma met ons als kernpartners in gang is gezet. Voor zoiets groots als een Energietransitie is veel moed nodig en die heeft Erik Lievers getoond. Het valt dan ook te betreuren dat hij op deze manier afscheid heeft moeten nemen. Wij vertrouwen er echter op dat de inhoud van het programma de ondersteuning krijgt die het verdient en wensen Provinciale Staten veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming.”
 
Maatschappelijke Kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel,
 
VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden
Natuur en Milieu Overijssel (contact voor de pers: Matthijs Nijboer, 06-2787 0165)
BioEnergie Cluster Oost-Nederland (contact voor de pers: René Venendaal, 06-2153 7266)