Conferentie houtmobilisatie Parijs 12 – 13 oktober 2017

In het kader van het Europese SIMWOOD project wordt op 12 en 13 oktober 2017 een afsluitende conferentie in Parijs gehouden. In deze conferentie komen de laatste inzichten op het gebied van houtmobilisatie – meer oogst van hout uit bossen - in Europa aan bod, en iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De registratie is geopend (www.bayfor.org/simwood-final-conference), en het voorlopige programma is ook beschikbaar. De registratie sluit 15 september 2017. Kosten zijn 110 Euro p.p..
 
In het Europese SIMWOOD  project (http://simwood.efi.int/) werken 27 partners uit 11 EU landen samen om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de achterblijvende oogst van hout, en welke oplossingen er zijn. Het probleem speelt namelijk in de hele EU: De gemiddelde oogst is in alle Europese landen met 60% van de bijgroei weliswaar hoger dan in Nederland, maar ook in de EU wordt dit als zorgwekkend laag gezien. Verhoging van de houtoogst is nodig vanwege de toekomstige behoefte aan duurzame materialen in de bioeconomie, en is belangrijk in het kader van actief, klimaatbestendig bosbeheer. 
 
De 27 partners van het SIMWOOD project – waaronder gerenommeerde instituten als EFI, JRC, FCBA en FCRA - wisselen gegevens uit, modelleren en testen oplossingen in diverse modelregio’s om zo houtmobilisatie (meer oogst van hout) te bewerkstelligen. De provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk zijn één van deze 14 Europese modelregio’s.  Vanuit Nederland nemen Wageningen Environmental Research (Alterra) en BTG deel aan het SIMWOOD project.