Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland 2018

Voor de verduurzaming van de energievraag moet steeds meer gezocht worden naar combinaties van verschillende duurzame energiebronnen en naar de mogelijkheden om tijdig te schakelen tussen zon & wind, warmte en mobiliteit. Ook biomassa en andere vormen van duurzame energieopslag spelen een belangrijke rol bij het in balans brengen van vraag en aanbod van energie.

Op de jaarlijkse BEON Energiedag willen we mooie voorbeelden laten zien van hybride systemen in Oost-Nederland. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op bio-energie, gaat het nu vooral om knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie.

Ook dit maal organiseert het Bio-energiecluster Oost-Nederland deze dag in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel | programma Nieuwe Energie Overijssel.

Klik hier voor het programma en aanmelding.