Bijeenkomst: Versnelling duurzame energie met pyrolyse-olie in Overijssel, 1 november 10.20-12.30, provinciehuis Zwolle

BTG en Saxion Hogescholen Enschede doen momenteel een project waarin ze graag in contact komen met bedrijven in Overijssel die hun energievoorziening willen verduurzamen en waarbij pyrolyse-olie wellicht een interessante optie is. Wij willen graag vertellen over de mogelijkheden van verduurzaming met pyrolyse-olie gestookte ketels en waar aan te denken bij de implementatie binnen uw eigen bedrijf. Ook willen we graag samen nadenken over wat het betekent om op pyrolyse-olie over te stappen.

Daarom houden we op 1 november 2018 een stakeholdersbijeenkomst: versnelling duurzame energie met pyrolyse-olie in Overijssel. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 10.30 tot 12.30 uur in de Heikamer van het provinciehuis Overijssel in Zwolle. De stakeholderbijeenkomst geeft inzicht in de mogelijkheden om van het aardgas af te komen. Er wordt in het bijzonder naar pyrolyse-olie gekeken, maar andere opties zoals houtchips en pellets zullen ook aan de orde komen. Samen met collega’s van BTG, BTG-BTL en Saxion willen we nagaan onder welke condities pyrolyse-olie voor bedrijven een reële mogelijkheid is om de energievoorziening te verduurzamen.

Naast het volgen van de stakeholdersbijeenkomst is het mogelijk om aan te sluiten bij het middagprogramma van de Nieuwe Energie Overijssel dag.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen krijgen, dan mag u contact opnemen met: Nathalie van den Berg, nathalievandenberg@btgworld.com