Factsheet duurzame energie met pyrolyse-olie ketels

In opdracht van BEON (Bioenergie Cluster Overijssel) voeren hogeschool Saxion en BTG een onderzoek uit naar de mogelijkheden om de toepassing van pyrolyse-olie in Overijssel te versnellen. In dat kader is een factsheet opgesteld en is er uitgebreid gesproken met diverse stakeholders.

Pyrolyse-olie kan op industriële schaal bijvoorbeeld ingezet worden om aardgas te vervangen. Door uit biomassa eerst pyrolyse-olie te maken kan de aanvoer van biomassa en het gebruik ervan ontkoppeld worden. Bovendien is de hoeveelheid energie per volume-eenheid van pyrolyse-olie veel groter dan van houtige biomassa. Daardoor is er voor de voorraad minder ruimte nodig en zijn er ook minder transportbewegingen om de brandstof aan te voeren. Het is soms mogelijk bestaande gasketels om te bouwen voor het gebruik van pyrolyse-olie. Ook bij ketelvervanging is pyrolyse-olie mogelijk een financieel aantrekkelijke optie voor verduurzaming.

Zie de factsheet voor meer informatie.