Stand van zaken SDE+

Text only available in Dutch

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 19 december 2013 gesloten. In deze tabel staat de stand van zaken van donderdag 23 januari voor de categorieën hernieuwbare electriciteit, hernieuwbare warmte en WKK en hernieuwbaar gas.

Voor de SDE+ 2013 is een budget van € 3 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Van de aanvragen tot 19 december 2013 zijn 604 aanvragen voor SDE+ subsidie gehonoreerd, waarmee bijna 2,8 miljard euro van het beschikbare budget voor 2013 aan projecten is toegekend.

Op 1 april 2014 gaat de nieuwe openstellingsronde SDE+ 2014 van start. Voor meer informatie wordt hier naar verwezen.