BTG toont aan dat cascaderen in de houtsector loont, ook voor duurzame energie

Article in Dutch only

BTG heeft recent onderzoek gedaan naar het cascaderen in de houtsector. Cascaderen staat voor het optimaal gebruiken van een grondstof. Dat kan door het materiaal een lang en goed economisch bestaan te gunnen. Een plank uit een gekapte boom kan meerdere levens mee door recycling. Van plank naar hardboard of ander hergebruik. BTG heeft aan de hand van casestudies geanalyseerd hoe cascadering in de houtsector verloopt. Bijvoorbeeld bij de productie van pallets en bij houtskeletbouw bij huizen. Steeds worden de effecten bekeken van het vergroten van de inzet van hout als vervanger van een andere grondstof en van het recyclen van het hout of het houten product.

Normaal gesproken komt BTG pas bij de laatste fase van cascadering in beeld: de verbranding en de omzetting naar energie. Door het hout zo lang mogelijk in een economisch leven te houden, wordt weliswaar de energieproductie uitgesteld, maar de uitstoot van CO2 ook. Koolstof blijft lang gebonden in het economisch leven. Broeikasgassen komen zo pas laat terug in de atmosfeer. En dat is goed. Daarom draagt cascaderen van hout bij aan een duurzame energieproductie op langere termijn. Het is belangrijk voor de bio-energiesector om goed te begrijpen wat de belangrijke factoren zijn bij cascadering en hoe materiaalgebruik zich verhoudt tot de inzet als brandstof. Voor de materialensector is het belangrijk te beseffen dat niet iedere biomassastroom geschikt is voor materiaaltoepassing. Ook de marktsituatie voor energie- en materiaaltoepassingen kan per land erg verschillen. Daarom is directe energietoepassing ook belangrijk, waarmee op korte termijn emissiereducties worden bereikt. Of zoals de schrijver van het onderzoek zegt: “Cascaderen kan de strijd tussen materiaal- en energietoepassingen van hout op vreedzame wijze oplossen.” Het is een mooi rapport met een stevige analyse. Waard om te lezen. En de strijd tussen plank en vuur? Die is met het rapport van BTG dan ook eindelijk beslecht….