Contact

Voor meer informatie neem contact op met ons.

Contact office@btgworld.com

Contact +31 (0)53 486 1186

Missie & visie

"BTG wil een substantiële bijdrage leveren aan het op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier vergroten van het aandeel van bio-energie, biobrandstoffen en groene grondstoffen, door het wereldwijd faciliteren, ontwikkelen en realiseren van projecten en programma’s."

Om bij te dragen aan een duurzame energiehuishouding werkt BTG aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën waardoor fossiele brandstoffen kunnen worden vervangen door biomassa. Kolen, olie en aardgas zijn niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen die zijn ontstaan uit organisch materiaal, in miljoenen jaren durende natuurlijke processen. BTG streeft ernaar om deze processen te versnellen, om zo te komen tot een kortere koolstofcyclus. De versnelde conversie van biomassa naar biobrandstoffen vergroot de energiedichtheid van de biomassa, waardoor deze kan worden ingezet in de bestaande energiesystemen.