Carbon consultancy

BTG is al sinds het midden van de jaren 90 actief op het gebied van carbon consultancy (emissiereductieprojecten en handel in emissierechten) en heeft veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van emissiereductie projecten en portfolios, inclusief CDM-projecten in Latijns-Amerika en JI-projecten in Midden en Oost Europa. Deze kennis en know-how stelt BTG in staat klanten te helpen met alle activiteiten in de projectcyclus:

  • Projectidentificatie Ontwikkeling van PDD’s
  • Ondersteuning bij projectvalidatie en -registratie
  • Monitoring, verificatie en afgifte van credits
  • Portfolio-ontwikkeling Handel in emissierechten.

In samenwerking met BTG's 100% dochteronderneming BTG BioHeat, biedt BTG een marktconforme prijs voor de emissiereducties.

Check geschiktheid van projecten als emissiereductieproject

De ontwikkelingen gaan snel in de markt van emissierechten: prijzen en rekenmethoden veranderen, kansen komen en gaan. De check op projectgeschiktheid is ontwikkeld voor projectontwikkelaars en -eigenaren die behoefte hebben aan een up-to-date overzicht of hun project in aanmerking komt voor handel van emissierechten, de opbrengst van de carbon credits en de daarmee samenhangende baten en kosten.

Recente voorbeelden

  • In de afgelopen jaren heeft BTG een portfolio van emissiereductie-projecten opgebouwd in de rijstindustrie in Zuid-Brazilië, met name op basis van 2-10 MWe rijstkaf-gestookte WKK-installaties. De selectie van de projecten is gebaseerd op een analyse van bedrijfsprofielen, technische en financiële haalbaarheid en de potentiële emissiereducties. BTG is verantwoordelijk voor de volledige cyclus van het CDM-project, inclusief ontwikkeling van PDD, validatie, registratie en de verificatie van de emissiereducties (CER’s). Het project wordt uitgevoerd voor BioHeat International BV.
  • Monitoren van methaanemissies uit biomassa afval in Bulgarije. Dit project is gericht op het modelleren van de uitstoot van methaan uit grote voorraden houtresiduen, en de continue monitoring van de uitstoot van methaan uit biomassa-reststromen bij Svilosa (Bulgarije). Het project is uitgevoerd in opdracht van de Wereldbank en PCFplus research.
  • Technische ondersteuning bij het bepalen van de mogelijkheden voor Joint Implementation (JI) bij een portfolio van zeven biomassainstallaties die worden geimplementeerd in Litouwen. Het project omvat het bepalen van de mate van geschiktheid voor JI, het vaststellen van de “base-line” emissies, het ondersteunen van de ontwikkeling van projectscenario’s, het bepalen van de omvang van de emissiereducties, en het beschrijven van institutionele voorbereidingen in het ontvangende land. Voor: Dalkia international.