Training & promotie

In de loop der jaren heeft BTG zich bewezen als een succesvolle partner voor opleidingen en kennisoverdracht. BTG ontwikkelt en organiseert trainingen voor professionals en ambtenaren over specifieke onderwerpen zoals vergunningen, de emissiereducties en duurzaamheid, maar ook technische opleidingen en stages voor studenten en professionals in ontwikkelingslanden. Voor grotere trainingsprogramma’s ontwikkelt BTG onderwijsmaterialen op maat.

Nauw verbonden met de trainingsactiviteiten zijn promotie- en kennisdisseminatieactiviteiten op het gebied van biomassa en bio-energie. BTG ontwikkelt nationale en internationale bio-energie promotiecampagnes en voert deze uit, zoals het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en verspreiden van promotiematerialen (websites, folders, posters) en de productie van promotiefilms. Daarnaast ontwikkelt BTG websites voor de verspreiding van kennis over specifieke onderwerpen aan grote groepen gebruikers van bio-energie wereldwijd.

Recente voorbeelden

  • Bio-energiecursus voor ambtenaren van zes Nederlandse provincies, gericht op de overdracht van kennis over biobrandstoffen, technologieën, producten en conversieroutes en financiële, logistieke, en organisatorische aspecten. De bio-energiecursus is op maat ontwikkeld voor ambtenaren die betrokken zijn bij vergunningverlening en bij de ontwikkeling van milieubeleid. In elke deelnemende provincie zijn een-daagse cursussen georganiseerd.
  • “Bioenergy in Motion”: productie van een film ter bevordering van bio-energie in Estland, Tsjechië en Bulgarije. Het project omvat het gehele productieproces, waaronder het schrijven van het script, de selectie van locaties, het filmen, de productie en de verspreiding. De film wordt verspreid via het internet, is beschikbaar op DVD, en is vertoond op een aantal nationale en internationale evenementen. Daarnaast is de effectiviteit van de film gemeten. Het project is uitgevoerd binnen het 6e kaderprogramma van de EU, in samenwerking met een professioneel filmteam en projectpartnes in de betrokken landen.
  • Cookstove.net. Deze website is ontwikkeld om de enorme kennis op het gebied van kooktoestellen en huishoudenergie te bundelen die in de afgelopen jaren door onderzoeksinstituten, bedrijven en enthousiaste individuen in de hele wereld is opgedaan. De Wereldbank heeft de huishoudenergie-specialisten van BTG voor de uitvoering van dit project gevraagd vanwege hun jarenlange praktische ervaring en hun grote netwerk in het veld.
  • Biomassa training aan TEDC docenten in Bandung, Indonesië. In het kader van het CASINDO project is een curriculum ontwikkeld met betrekking tot duurzame energietechnologieën (zon, wind, biomassa, water, geothermisch en biobrandstoffen). Docenten op de TEDC-Cimahi in Bandung zijn zo opgeleid dat zij een volledige curriculum kunnen voorbereiden en uitvoeren op SMK niveau (Sekolah Mengah Kejuruan). BTG heeft de cursus op het gebied van biomassa voorbereid en onderwezen. Deze cursus bevatte rond de 50% praktische werkzaamheden. BTG heeft ook een cursus ontwikkeld voor het Ministerie van Energie en Grondstoffen (MEMR) in Jakarta.