Reductie van broeikasgassen

Pellets and briquettes

Veel bio-energieprojecten verminderen de uitstoot van broeikasgassen door de vervanging van fossiele energie en het vermijden van de uitstoot van methaan uit ongebruikte biomassa. Het Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation (JI) bieden mogelijkheden voor het verhandelen van deze emissiereducties met bedrijven en overheden met verplichtingen onder het Kyoto-Protocol. Vrijwillige emissiereducties (VER’s) kunnen worden verkocht aan bedrijven en particulieren die hun uitstoot op vrijwillige basis willen compenseren.

Al sinds 1999 biedt BTG consultancydiensten aan op het gebied van emissiereductieprojecten en de handel in emissiecertificaten, en heeft sindsdien bijgedragen aan meer dan 35 emissieprojecten. BTG ontwikkelt en beheert een portefeuille van CDM-projecten in Brazilië namens Bioheat International en een JI-project in Tsjechië. De Tsjechische portefeuille omvat 15 projecten en was het eerste project in het kader van het Nederlands ERUpt programma.

BTG is volledig vertrouwd met alle procedurele, technische, financiële en praktische zaken in alle stadia van emissie-reductieprojecten, van projectidentificatie tot ontwikkeling en management van CDM, JI en het Green Investment Scheme (GIS). BTG is in toenemende mate actief op de vrijwillige markt (VCS, VER +, Gold Standard, enz.) en biedt projecteigenaren en bedrijven hulp bij de ontwikkelingen van CDM, JI, AAU en VER projecten (Carbon Consultancy).