BEON innovatieve uitvoeringspartner Klimaatakkoord Oost-Nederland

Op 20 augustus hebben Ed Nijpels en René Venendaal, voorzitter van het Bio-Energiecluster Oost Nederland, het Klimaatakkoord ondertekend. Met de ondertekening willen bedrijven in Oost-Nederland hun steun betuigen aan het Akkoord en zich inzetten voor lokale uitvoering.

“De inzet van lokale bedrijven is absoluut nodig voor het slagen van het Klimaatakkoord”. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatakkoord Voortgangsoverleg wil dit graag benadrukken: “Hun inzet en innovatiekracht is van niet te onderschatten belang”. Voor René Venendaal, voorzitter van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON), is dit gegeven de belangrijkste reden om te ondertekenen. “De leden van BEON zijn uiterst succesvol in het realiseren van duurzame en regionaal gedragen projecten. Sinds 2008 is de werkgelegenheid in onze sector vervijfvoudigd en leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale economie. Niet voor niets is het percentage duurzame energie in Overijssel met bijna 10% relatief hoog. De Europese Green Deal zal het Klimaatakkoord alleen maar versterken: de ambities zijn hoger en versnelling is daarom vereist.”

Al ruim tien jaar samenwerkingspartner duurzame energie

Al meer dan tien jaar werken vijfentwintig bedrijven in Oost-Nederland samen met de provincies Overijssel en Gelderland om de opwekking van duurzame energie te versnellen. De bedrijven hebben samen met kennisinstellingen hun krachten gebundeld in het Bio-energiecluster Oost-Nederland. In Overijssel wordt samengewerkt binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel. BEON is één van de kernpartners en zet zich vooral in voor de ontwikkeling van bio-energie en geavanceerde biobrandstoffen.

Lees het bericht ook op de BEON site

Lees hier de brief aan staatssecretaris Van Veldhoven mbt het SER advies