Brochures

BTG heeft verscheidene informatiebrochures ontwikkeld over haar activiteiten en over bio-energie, biobrandstoffen en bio-materialen.

Publicaties

BTG heeft over de jaren artikelen gepubliceerd in verschillende goed aangeschreven tijdschriften. Ook zijn verschillende boeken gepubliceerd, onder meer over vergassing. 

Films

BTG heeft gedurende de jaren verschillende films gemaakt over biomassa en bio-energie. De filmreeks 'Bio-energy-in-Motion' is daar een voorbeeld van.

EU projecten

BTG is actief en is actief geweest in verschillende EU projecten. Informatie over deze projecten kunt u vinden op deze pagina. 

Lidmaatschappen

BTG is lid van verschillende instanties die actief zijn in de bio-energie sector. Eén van deze instanties is bijvoorbeeld het Bio-energiecluster Oost-Nederland.