SecureChain workshop - Voortgang op het gebied van ontwikkelingen en innovaties bij oogst en logistiek van duurzame biomassa

In het kader van het EU project SecureChain hebben drie Overijsselse en Gelderse bedrijven uit de biomassaketen een innovatievoucher gekregen. Deze wordt gebruikt bij de ontwikkeling van ketens voor de duurzame levering van vaste biomassa en/of energieopwekking op basis hiervan. 
 
De workshop Ontwikkelingen en innovaties op het gebied van oogst en logistiek van duurzame biomassa wordt gehouden op woensdagmiddag 5 april 2017, Boxbergerweg 34, 8124 PB Wesepe. Tijdens de workshop zullen de bedrijven Hissink en Zonen, RiBo Holding en Bruins en Kwast Biomass Management over de voortgang van hun pilot projecten vertellen. Kansen en mogelijkheden alsmede barrières en behoeftes m.b.t. het vergroten en verbeteren van oogst, logistiek en toepassing van duurzame biomassa tegen aanvaardbare prijzen zullen met de bedrijven en de workshopdeelnemers worden verkend.
 
De workshop wordt afgesloten met een excursie bij Biomassalland op dezelfde locatie.
De SecureChain workshop is bestemd voor iedereen met belang(-stelling) op het gebied van regionale biomassa voorziening, zoals biomassa eigenaren, apparatenbouwers, leveranciers, kennisinstellingen alsmede beleidsmakers. 
 
Graag nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de workshop en de excursie. Deelname is gratis; aanmelding vooraf (per email of telefonisch) is noodzakelijk. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
 
Bijgesloten vindt u de uitnodiging en verdere informatie m.b.t. het programma.
 
Met vriendelijke groet van het BTG SecureChain team,
 
Patrick Reumerman (reumerman@btgworld.com, Tel 053-4861198) en John Vos (vos@btgworld.com, Tel 053-4861191)