Nieuwe studie geeft inzichten in de Europese markt van bio-based chemicalien: verwachte groei in de komende jaren

De noodzaak binnen de chemische industrie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen heeft geleid tot alternatieve bio-based producten. BTG heeft met de JRC een nieuwe studie gepubliceerd die de potentie inschat van bio-based chemicaliën in de EU markt. Deze studie schat de gemiddelde jaarlijkse groei op 3.6% per jaar van 2018 tot 2025.

In dit rapport beschrijven we van 10 cruciale categorieën van bio-based chemicaliën onder andere de productie en consumptie in de EU, de status van de markt, en de belangrijkste drivers en hindernissen.

Aangezien bio-based chemicaliën nog niet nauwkeurig is gedefinieerd in de Europese statistieken bieden deze beperkt inzicht in markttrends.

“Het beschikbaar hebben van een veelomvattende  database met al deze informatie is een mooie kans voor ons”, zegt Claudia Parisi, een van de JRC-wetenschappers die bij de studie is betrokken, “omdat we nu in staat zijn om een omvattende analyse toe te passen op deze 10 productcategorieën. Deze stap is cruciaal voor het identificeren van markt- en ontwikkelingskansen.”

Gebaseerd op een gedetailleerde methodologie, marktdata en de input van experts, wordt de totale productie van bio-based chemicaliën binnen de EU geschat op 4,7 miljoen ton per jaar, dit staat gelijk aan 3% van de totale marktproductie van deze 10 categorieën.

De studie toont ook aan dat de markt van elke productcategorie ander gedrag laat zien op basis van de volwassenheid van de markt, de marktpotentieel en het percentage bio-based chemicaliën in de markt.

Zo zijn bijvoorbeeld bio-based polymeren voor plastics al erg populair, met name voor de productie van wegwerpartikelen en verpakkingen, maar de productiegetallen laten nog steeds een kleine hoeveelheid bio-based chemicaliën zien. Aan de andere kant hebben oppervlakte-actieve stoffen – veel gebruikt in bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne – al een hoog percentage aan bio-based chemicaliën, voornamelijk gebaseerd op plantaardige oliën. Deze market is al erg volwassen en wordt er geen significante groei verwacht.

Beleidsmaatregelen gericht op het stimuleren van de bio-based markt zouden gebruikt kunnen worden om investeringen te stimuleren (subsidies, leningen, garanties, etc.), of gericht kunnen worden om de fossiele tegenhanger van de producten duurder te maken – bijvoorbeeld door een koolstoftax – of het verplicht stellen van het gebruik van bio-based chemicaliën in bepaalde industrieën, om de vraag te vergroten.

Deze studie vormt de eerste steen om beleidsmakers te informeren over het nog onbenutte potentieel van de bio-based chemicaliënmarkt en biedt nieuwe inzichten in belangrijke drivers en hindernissen om de interesse van stakeholders en consumenten te wekken in bio-based producten.

Lees hier het volledige rapport in het Engels op de website van de JRC.