Contact

Voor meer informatie neem contact op met John Vos.

Contact office@btgworld.com

Contact +31 (0)53 486 1186

EU projecten gecoördineerd door BTG

 

Bio4Products

Bio-resources such as straw, bark, forest residues and sunflower husks could hold the key to a more environmentally-friendly future for Europe’s process industry. If they can be successfully utilised, these sustainable resources could directly replace the fossil-based materials currently used. Bio4Products will demonstrate how these four bio-resources can be exploited, creating renewable and natural alternatives to fossil-based processing streams such as bitumen, phenols and creosote. The project will also demonstrate the integration of these sustainable resources into four end products: roofing material, phenolic resins, sand moulding resins, and engineered wood and natural fibre reinforced products


Empyro

EMPYRO

Het project 'Polygeneration through pyrolysis: Simultaneous production of oil, process steam, electricity and organic acids' (Acroniem: EMPYRO) richt zich op het bouwen en demonstreren van een 25 MWth polygeneratie pyrolyse-installatie waar elektriciteit, proces-stoom en stookolie wordt geproduceerd uit houtachtige biomassa. Het project tracht ook het terugwinnen van azijnzuur uit de waterige fase, die wordt geproduceerd als onderdeel van de stabilisatie, terug te winnen en te demonstreren. Dit 7-partner project wordt gecoördineerd door BTG en loopt van december 2009 tot november 2013 (48 maanden).

Bioliquids-CHP

Bioliquids-CHP

Het doel van het project 'Engine and turbine combustion for combined heat and power prodution' (Acroniem: Bioliquids-CHP) is om een dieselmotor en een kleine gasturbine aan te passen aan de verbranding van verschillende biobrandstoffen, inclusief pyrolyse-olie en mengsels. Het project richt zich ook op het verbeteren van deze olie, zodat deze eenvoudiger te gebruiken zijn in motoren. Ook het ontwikkelen van katalysatoren en een systeem voor het verwijderen van NOx uit de uitlaatgassen van de dieselmotor behoort tot het project. Dit 7-partner project wordt gecoördineerd door BTG en loopt van januari 2009 tot december 2011 (36 maanden). Klik hier om de brochure te downloaden.

SuperMethanol

SuperMethanol

Het project getiteld 'Reforming of Crude Glycerine in Supercritical Water to Produce Methanol for Re-Use in Biodiesel Plants' (Acroniem: SuperMethanol) richt zich op de noodzaak om nieuwe toepassingen voor (ruwe) glycerine te vinden door te onderzoeken of de hervorming in superkritisch water een geschikte en haalbare technologie is om glycerine om te zetten in methanol en om zo te gebruiken in biodieselfabrieken waar het wordt geproduceerd als bijproduct. Dit 7-partner project wordt gecoördineerd door BTG en loopt van januari 2008 tot december 2011 (48 maanden). Voor de voorkant van de projectflyer klik hier en voor de achterkant klik hier.

Gasification guide

Gasification Guide

Slechte voorlichting en een gebrek aan inzicht in de gezondheid, veiligheid en milieurisico's in projectontwikkeling, planning, ontwerp, bouw, gedurende het in werking zijn van de installatie en het onderhoud worden beschouwd als belangrijke niet-technische hindernissen. Het project 'Guideline for Safe and Eco-friendly Biomass Gasification' (Acroniem: Gasification-Guide) is bedoeld om deze barriès effectief te tackelen. Dit 7-partner project wordt gecoördineerd door BTG en loopt van januari 2007 tot december 2009.

Bio-energy in Motion

Bioenergy in Motion

De belangrijkste doelstelling van het project 'Production of a movie to accelerate the uptake of innovative bioenergy technologies for heating and cooling' (Acroniem: Bio-energy-in-motion) is om het begrip voor nieuwe en innovatieve biomassa verwarmings- en koelingstechnologieën en systemen in de EU te vergroten door het versterken van marktvertrouwen van specifieke doelgroepen (eindgebruikers, investeerders, overheden) in de EU in het algemeen en in de drie doellanden (Bulgarije, Tsjechië en Estland) in het bijzonder. Dit 5-partner project wordt gecoördineerd door BTG en loopt van mei 2007 tot oktober 2008. Klik hier om de projectflyer te downloaden.

EU projecten met BTG als projectpartner

Residue2Heat

The overall objective of this project is to enable the utilization of various biomass residue streams in residential heating applications in a sustainable manner. Even the most advanced residential heating systems are currently unable to handle the difficult, inconsistent properties of agricultural and forestry residue streams. Within Residue2Heat, a two-step approach is followed in which biomass residue streams are first converted into a uniform, 2nd generation liquid biofuel via fast pyrolysis. Secondly, existing residential heating systems are tailored and optimized to allow the use of this standardized biofuel.


Suprabio

Suprabio

De belangrijkste doelstelling van het project 'Sustainable products from economic processing of biomass in highly integrated biorefineries' (Acroniem: SUPRABIO) is om nieuwe geïntegreerde 'unit operations' die worden geïntegreerd in duurzame bioraffinage opties voor de productie van tweede generatie biobrandstoffen, tussenproducten en hoogwaardige producten te onderzoeken, ontwikkelen en demonstreren. Daarnaast zal het project de uitkomsten beoordelen om te informeren en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Dit 17-partner project wordt gecoordineerd door de Universiteit van Brunel uit Londen. Het project loopt van maart 2010 tot februari 2014.

Global-Bio-Pact

Global-Bio-Pact

Het project 'Global Assessment of Biomass and Bioproduct Impacts on Socio-economics and Sustainability' (Acroniem: Global-Bio-Pact) richt zich op de ontwikkeling en harmonisatie van mondiale duurzaamheidcertificeringssystemen voor biomassaproductie, conversiesystemen en handel om negatieve sociaal-economische gevolgen te voorkomen. Dit 13-partner project wordt gecoördineerd door WIP - Renewable Energies. Het project loopt van februari 2010 tot januari 2013 (36 maanden).

Biocoup

Biocoup

Het project getiteld 'Co-processing of upgraded bio-liquids in standard refinery units' (Acroniem: Biocoup) richt zich op het ontwikkelen van een keten van processtappen die het mogelijk maken om biomassa in te voeden in conventionele olieraffinaderijen. Energie en zuurstofrijke chemicaliën zullen mede worden geproduceerd. De innovatie komt voort uit de integratie van bio-grondstoffen inkoop met bestaande industrieën (energie, pulp en papier, voedsel) en de verwerking van verbeterede biomassavormen in bestaande olieraffinaderijen. Dit 17-partner project wordt gecoördineerd door VTT - Technical Research Centre of Finland en loopt van mei 2006 tot april 2011 (60 maanden). Klik hier om de projectbrochure te downloaden.

Biosynergy

Biosynergy

Het project getiteld 'Biomass for the market competitive and environmental friendly synthesis of bio-products together with the production of secondary energy carriers through the biorefinery approach' (Acroniem: BIOSYNERGY) heeft als doel om biomassa te gebruiken voor syntheseprocessen (transportbrandstoffen, platformchemicaliën) en de productie van energie (elektriciteit, WKK) door het toepassen van innovatieve, volledig geïntegreerde bioraffinage concepten, met behulp van geavanceerde fractionering en conversieprocessen, en het combineren van biochemische en themorchemische routes. Dit 17-partner project wordt gecoördineerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en loopt van januari 2007 tot december 2010 (48 maanden). Klik hier om de projectbrochure te downloaden.

BEE

BEE

Het doel van het project 'Biomass Energy Europe' (Acroniem: BEE) is om biomassa potentieelstudies te harmoniseren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de beschikbaarheid van biomassa voor energie in Europa en haar buurlanden. Deze harmonisatie zal de consistentie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van biomassa-evaluaties verbeteren. Dit 16-partner project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Freiburg en loopt van maart 2008 to november 2010 (33 maanden). Klik hier om de projectbrochure te downloaden.

BioTop

BioTop

Het project 'Biofuels Assessment on Technical Opportunities and Research Needs for Latin America' (Acroniem: BioTop) identificeert technische mogelijkheden en onderzoeksbehoeften voor Latijns-Amerika om een zo groot mogelijke synergie in de biobrandstoffen sector van Latijns-Amerika en Europa te bereiken. Dit 10-partner project wordt gecoördineerd door WIP-Renewable Energies (Duitsland) en loopt van maart 2008 tot augustus 2010 (30 maanden).