Ga naar hoofdinhoud

Contractonderzoek

BTG heeft een eigen onderzoekslaboratorium en voert contractonderzoek uit voor derden. Er is bewezen expertise op het gebied van chemische procestechnologie, en meer specifiek op het gebied van hydrogenering (katalytische) omzettingen onder hoge druk, vloeistof-vloeistofextractie, sub- en superkritische watercondities, elektrokatalytische omzettingen en thermochemische conversie van biomassa en residuen. Faciliteiten variëren van laboratoriumschaal tot pilot-plant schaal.

Interne ontwikkeling

BTG ontwikkelt haar eigen processen & producten in nauwe samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie. De kern van de activiteiten is gebaseerd op thermochemische biomassaconversie met de nadruk op het snelle pyrolyseproces. Er worden meerdere toepassingen van pyrolyse-olie ontwikkeld, waaronder warmte&kracht, geavanceerde biobrandstoffen, syngas/waterstof en als grondstof voor nieuwe biobased producten.

Levering van producten

De testfaciliteiten bij BTG worden gebruikt om diverse producten te produceren, die beschikbaar kunnen worden gesteld aan derden voor verder onderzoek en evaluatie. Voorbeelden zijn snelle pyrolyse-olie, geavanceerde biobrandstoffen en tussenproducten, pyrolytische lignine, pyrolytische suikers en getorrificeerde biomassa. De hoeveelheden variëren van slechts een KG tot enkele honderden KG. Productspecificaties kunnen worden aangepast aan de vraag van de klant.

Conceptueel & basisontwerp

BTG-RTD levert en/of ondersteunt bij conceptuele & basis ontwerpen voor chemische processen. Tevens hebben we specifieke expertise en kennis op het gebied van het omzetten van biomassa en reststromen en deze vervolgens opwaarderen naar diverse producten.

Chemische en fysische analyse

BTG-RTD voert een reeks chemisch-fysische analyses uit ter ondersteuning van eigen onderzoek en als service voert het dit ook uit op monsters van klanten. Analysemethoden zijn o.a. elementanalyse, water/vochtgehalte, vaste stof en as, smelten van as, dichtheid, pH, viscositeit, koolstofresidu, carbonyl gehalte, oxidatie stabiliteit, vlampunt, TOC, UV-VIS, GC, XRF en HPLC.

Technische due dilligence

BTG voert due diligence-onderzoeken uit voor investeerders, industrie en overheden. Onderwerpen die aan bod komen zijn procestechnologie, beoordeling van de waardeketen, economische- en milieuaspecten. Technische beoordelingen worden uitgevoerd door BTG-RTD op chemische procestechnologieën in het algemeen, en specifiek voor biomassa gerelateerde processen.

Neem nu contact op

Samen bespreken we de mogelijkheden voor een oplossing op maat voor uw bedrijf

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Back to top