Ga naar hoofdinhoud


Energietransitie

Sinds 1870 worden fossiele brandstoffen grootschalig ingezet om energie op te wekken. Dat is niet meer houdbaar. Maar van de ene op de andere dag overschakelen gaat niet als we al 150 jaar gewend zijn om fossiel te stoken. De energietransitie kost tijd en vergt veel innovatief denkvermogen en daadkracht. BTG werkt hier al ruim 30 jaar actief aan mee. 

 Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt ook wel ‘volhoudbaarheid’ of ‘goed rentmeesterschap’ genoemd. Alhoewel er al sinds de jaren ’80 over gesproken wordt, dringt pas nu langzamerhand het besef door dat er echt iets moet veranderen. BTG voert duurzaamheid zoveel als mogelijk in al haar facetten in. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de aard van de projecten en het onderzoek dat BTG uitvoert.

 

Circulaire economie

De natuur voorziet ons van veel mooie grondstoffen en materialen. Biomassa, tegenwoordig ook wel ‘biogrondstof’ genoemd, is een natuurlijke grondstof waar een belangrijk deel van onze maatschappij op is gebouwd. Onze uitdaging is om op een duurzame manier, verstandig met onze biogrondstoffen om te gaan en deze zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. 

 

Industrie

De industrie heeft kapitaalintensieve investeringen gedaan om installaties 30-40 jaar te laten draaien. Verduurzaming zal daarom stap voor stap gedaan moeten worden. Het bieden van investeringszekerheid is van uitermate groot belang om grootschalige verduurzaming tot stand te brengen. BTG werkt aan inhoudelijke processen om de industrie hierbij te helpen, maar draagt ook via diverse branche-organisaties en andere gremia bij aan verduurzaming van de industrie.

 

Neem nu contact op

Samen bespreken we de mogelijkheden voor een oplossing op maat voor uw bedrijf

BTG geeft vorm aan een biobased economy in Nederland en Europa.

Theo Rietkerk Oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel, lid van de Eerste Kamer

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Back to top