Ga naar hoofdinhoud

Consultancy & Studies

Door onze specialisatie in biogrondstoffen bent u verzekerd van up-to-date kennis en een betrouwbaar en inspirerend advies. Of het nu gaat om de technische en financiële haalbaarheid, de beschikbaarheid van biomassa, de logistieke aspecten, de markt voor biobased producten, of board room advisering. Naast het bedrijfsleven ondersteunen wij overheidsinstanties bij het aanpassen en vormen van hun beleid. Bijvoorbeeld met het opstellen van de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte, of routekaarten voor de introductie van biogrondstoffen. Ook hebben we ruime ervaring met voorlichting en branding van bio-energie en biogrondstoffen.

Onderzoek & ontwikkeling

BTG heeft een onderzoekslaboratorium met faciliteiten van lab- tot pilotschaal op het gebied van chemische procestechnologie. De faciliteiten worden zowel gebruikt voor eigen procesontwikkeling als voor contractonderzoek.

Due diligence

Voor investeerders, financiers en projectontwikkelaars voeren wij zeer regelmatig due dilligence opdrachten uit. Het betreft zowel nieuwe innovatieve processen, als ook bewezen technologieën en bestaande installaties. Met onze uitgebreide RTD-ervaring kunnen we een gedetailleerde (proces)technologische analyse maken. Vanuit onze up-to-date marktkennis bieden we inzicht in financiële haalbaarheid, biomassacontracten, afzet van producten, milieu aspecten en vergunningen.

Duurzaamheidsanalyse

De inzet van biogrondstoffen is een belangrijke stap richting een duurzame samenleving. De gestelde duurzaamheidseisen aan biomassa zijn daarbij belangrijk. Voor onze klanten voeren we broeikasgasreductie berekeningen uit op basis van de Europese richtlijnen. Om inzicht te krijgen in de milieueffecten beschikken wij over gespecialiseerde software voor levenscyclusanalyses (LCA’s). Ons werkveld bestrijkt verder cycle costing (LCC’s) en socio-economische analyses. Ook op deze wijze helpen wij onze klanten een zinvolle invulling te geven aan de circulaire economie.

Procesontwerp en beoordeling

Wij kunnen conceptuele & basisontwerpen ontwikkelen voor uw chemisch proces. Tevens kunnen wij u ondersteunen met uw eigen ontwerp of een technische due diligence uitvoeren op het ontwerp.

Projectontwikkeling

We zijn betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van een groot aantal installaties voor bio-energie en groene grondstoffen. Vanaf het eerste idee tot en met implementatie assisteren we met technische en financiële expertise. We verzorgen aanvragen voor vergunningen en subsidies en stellen businessplannen op voor financiering. Met het verkrijgen van carbon credits via systemen als VCS, Gold standard VER en CDM hebben we ruime ervaring. Bij innovatieve projecten zien we in toenemende mate het afvangen, opslaan en gebruik van CO2 (CCU).

Productsamples & analyse

De testfaciliteiten bij BTG worden gebruikt om diverse bio-brandstoffen en producten te produceren, die  beschikbaar kunnen worden gemaakt aan derden voor verdere tests en/of evaluatie. We kunnen chemisch-fysische analyses uitvoeren, ook op door u aangeleverde producten.

Neem nu contact op

Samen bespreken we de mogelijkheden voor een oplossing op maat voor uw bedrijf

BTG is een bedrijf met veel lef om dingen aan te pakken. Flexibel, alert en dat weet wat er in de wereld gebeurt en speelt daar goed op in.

Prof. dr. ir. Wim van Swaaij Emeritus hoogleraar Proceskunde Universiteit Twente

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Back to top