Ga naar hoofdinhoud

Om de doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies die gesteld zijn in het EU Fit-for-55 pakket te halen, is de industrie actief op zoek naar oplossingen die duurzaam zijn zowel vanuit milieu als economisch oogpunt. Bio-energie retrofitten is een aantrekkelijke optie voor de industrie om de EU doelstellingen te halen. In het BIOFIT project werd deze aanpak gefaciliteerd.


Retrofitten is het gedeeltelijk vervangen van bestaande faciliteiten of installaties met state-of-the-art technologie. Het is één van de snelste en meest kosteneffectieve manieren om bij te dragen aan duurzame energie productie doordat fossiele energie vervangen wordt.


BTG heeft – samen met anderen - tien verschillende case studies uitgevoerd die zich op vijf industriële sectoren richtte. In deze case studies is de duurzaamheid en techno-economische haalbaarheid van bio-energie retrofits onderzocht, alsook de benodigde randvoorwaarden. De eindresultaten van het BIOFIT-project zijn samengevat in ons eindrapport.


Het BIOFIT-project, ondersteund door het Horizon 2020 programme van de Europese Unie, richtte zich op de introductie van bio-energie retrofitten in de Europese industrie. Het toonde aan dat in veel gevallen een bio-energie retrofit de duurzaamheid een boost geeft en economisch haalbaar is.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Back to top