Ontwikkelingslanden

Developing countries

Traditioneel speelt bio-energie een belangrijke rol in ontwikkelingslanden. Wereldwijd koken meer dan twee miljard mensen hun dagelijks voedsel met behulp van biomassabrandstoffen, voornamelijk brandhout, maar ook houtskool, landbouw-residuen en mest. Biomassa kan worden gebruikt voor elektriciteitsproductie in dorpen, en zagerijen en agro-industrieën kunnen gebruik maken van hun eigen reststromen om hun vraag naar warmte en elektriciteit te voorzien.

BTG werkt aan de ontwikkeling van efficiënte kooktoestellen en alternatieve biobrandstoffen zoals geagglomereerde en gecarboniseerde katoenstengels en huishoudbrandstoffen op ethanolbasis die de vraag naar brandhout verminderen en ontbossing tegengaan. BTG helpt leveranciers van bio-energiesystemen bij het ontwikkelen van nieuwe markten, adviseert bij subsidie-aanvragen en biedt ondersteuning bij project management. Namens overheden en internationale organisaties zoals UNIDO, UNDP en de Wereldbank, voert BTG diepgaande studies en evaluaties uit ter ondersteuning van bio-energie-programma’s op regionaal, nationaal of sectoraal niveau.