Duurzaamheid van biomassa

Sustainability issues

BTG ontwikkelt bio-energie projecten en technologieën die optimaal bijdragen aan een duurzame samenleving. Naast de ontwikkeling en het gebruik van moderne, betrouwbare en efficiënte bio-energie-technologieën, besteedt BTG aandacht aan de duurzaamheid van de gebruikte biomassa. Alleen duurzame biomassa, geproduceerd met de best mogelijke besparingen in CO2-uitstoot en fossiele energie worden geaccepteerd. Bovendien moeten gebieden met bedreigde soorten of kwetsbare ecosystemen worden beschermd, en moet met lokale sociale en culturele belangen rekening worden gehouden. De activiteiten van BTG zijn vooral gericht op toekomstbestendige biomassa en technologieën, die concurrentie met de voedselvoorziening vermijden.

BTG is volledig op de hoogte van beleidskaders en -instrumenten voor duurzame productie van biomassa. BTG heeft onlangs de Europese Commissie geadviseerd over de duurzaamheidscriteria en certificatie van biomassa. BTG ondersteunt overheden en financiële instellingen, bedrijven en NGO’s in hun beleid om de duurzaamheid van biomassaproductie en -projecten te garanderen, bijvoorbeeld door het verstrekken van adviezen, rekenmethodes en duurzaamheidsprotocollen.