Contact

Voor meer informatie neem contact op met ons.

Contact office@btgworld.com

Contact +31 (0)53 486 1186

Projectontwikkeling

BTG is een pionier in het ontwikkelen van nieuwe projecten, programma's en zakelijke mogelijkheden op het gebied van bio-energie. BTG is andere bedrijven op dit gebied meestal enkele jaren voor. Als u een winstgevende niche zoekt in de bio-energiemarkt dan is BTG een uitstekende partner voor u. Onze activiteiten hebben geresulteerd in veel spin-off bedrijven die actief zijn in de productie en handel van biobrandstoffen en in de handel van carbon credits. Door onze kennis van de bio-energiemarkt zijn we in staat om aantrekkelijke financieringsoplossingen te organiseren voor uw investeringen of om extra inkomsten te genereren door de verkoop van carbon credits. Hiermee wordt uw bio-energie investering versterkt. Onze betrokkenheid verlaagt doorgaans de kosten van uw investering. BTG is in staat om een volledig technisch en financieel pakket te leveren voor elke gezonde bio-energie investering. 

Projectmanagement & implementatie

BTG's jarenlange focus op en toewijding aan bio-energie heeft geresulteerd in de oprichting van meer dan 20 dochterondernemingen en spin-off bedrijven in de bio-energiesector. BTG heeft de implementatie van meer dan 60 bio-energiesystemen en fabrieken wereldwijd gefaciliteerd. Voorbeelden van bio-energie en biobrandstofsystemen die door BTG zijn gefaciliteerd of geïmplementeerd zijn:

 EuropaAzië
Stille Zuidzee
AfrikaLatijns Amerika
(Stads) verwarmingsinstallaties  check.png      check.png
Energiecentrales (verbranding)  check.png      check.png
Anaeröbe vergistingsinstallaties  check.png      check.png
Pelleteringsinstallaties  check.png      
Carbonisatie installaties  check.png    check.png  
Brikketeringsinstallatie  check.png      
Agglomoratieinstallatie      check.png  
Verbeterde huishoudelijke kachels      check.png  
Pyrolyse-installaties  check.png  check.png    
Vergassingsinstallaties  check.png  check.png    
Stortgas  check.png      

BTG is betrokken bij projecten op verschillende manieren: als eigenaar, aannemend ingenieursbureau, inbedrijfsstelling, projectmanager, projectadviseur en technische ondersteuning. Technologieën zijn onder andere verbranding, vergassing, carbonisatie, flash pyrolyse, verdichting en anaeröbe vergisting. De schaal van deze installaties is meestal klein tot middelgroot. Elk project of bedrijf heeft zijn eigen kenmerken en is zo ontworpen dat het voldoet aan de behoeften van de klant. BTG houdt zich daarnaast ook bezig met het monitoren van prestaties en niet-technische aangelegenheden zoals het aanvragen van vergunningen, de milieuwetgeving en gezondheid & veiligheid. Ons doel is om aan te tonen dat verschillende bio-energieconcepten haalbaar zijn. Indien nodig is BTG bereid om (gezamenlijk) te investeren in veelbelovende concepten, op voorwaarde dat een goede samenwerking kan worden bereikt en aan een aantal fundamentele eisen wordt voldaan. 

Voorbeelden van geïnstalleerde systemen die beheerd of ondersteund worden door BTG zijn onder andere:

  • Hout en stro-gestookte verbrandingsinstallaties voor industriële- of stadsverwarming en vervanging van bruinkool gestookte eenheden in Centraal- en Oost-Europese landen
  • Briketten en/of houtskoolproductie en facilteiten voor biobrandstoffenhandel in China, Estland en Ghana
  • Anaeröbe vergistingsinstallaties voor de koffie-indsutrie, behandeling van afvalwater of rioolwater en veehouderij in Nederland, België, Costa Rica, Hongarije, Moldavië en Oekraïne