Energieconsultants, onderzoekers en ingenieurs (Engels)

BTG Biomass Technology Group BV (BTG) is een onafhankelijke, particuliere onderneming die zich in de afgelopen 25 jaar zich heeft gespecialiseerd in het omzetten van biomassa in bio-brandstoffen en bio-energie. De twee business units van BTG, Consultancy en RTD, werken in synergie aan de ontwikkeling van technologie en aan projectontwikkeling [...]

Bioraffinaderij op basis van pyrolyse (Engels)

Pyrolyse-olie is het product van de verhitting van biomassa zonder zuurstof. De pyrolyse-technologie in zijn meest traditionele en eenvoudige vorm is het verhitten van eiken- of beukenhout voor het roken van vis of vlees. Het koelen van deze dichte rook resulteert in een olie: de pyrolyse-olie. Biomassa is een natuurlijk product dat koolstof bevat. Voorbeelden zijn hout, stro en andere organische reststoffen of bijproducten uit de landbouw [...]

Gasvormige biobrandstoffen uit biomassa en afval (Engels)

Het belang van vergassing kan worden afgeleid uit de geschiedenis; de aanwezigheid van stookgas was een "katalysator" voor de ontwikkeling van de gasmotor. Over de gehele wereld gebruiken we de term gaspedaal, ook in dieselauto's. Biomassavergassing is een omzettingstechniek waarbij een vaste brandstof bestaande uit de belangrijkste elementen koolstof, waterstof en zuurstof, wordt omgezet in brandbaar gas [...]

Broeikasgas adviesdiensten en projectontwikkeling (Engels)

BTG Carbon Consultancy levert adviesdiensten over de hele wereld op het gebied van projectontwikkeling voor het reduceren van broeikasgassen. Het bouwt voort op de reeds ontwikkelde energie- en milieuadvies van BTG Biomass Technology Group BV uit Nederland. BTG Carbon Consultany werd al betrokken bij Kyoto-achtige projecten [...]

BTG-BTL pyrolyse (Engels)

Pyrolyse-olie is een schone en uniforme vloeistof die gebruikt kan worden als alternatief voor fossiele brandstoffen bij de productie van duurzame energie en chemicaliën. De pyrolyse-olie kan worden verkregen door een proces genaamd pyrolyse, waarbij biomassa wordt omgezet in een vloeistof. Als technologieleverancier levert BTG-BTL de engineering, automatisering en kernelementen voor de pyrolyse-installatie. [...]

Projectontwikkeling en implementatie (Engels)

BTG Biomass Technology Group BV (BTG) is een onafhankelijke particuliere onderneming gespecialiseerd in de omzetting van biomassa in biobrandstoffen en bio-energie. Sinds de privatisering in 1987 heeft BTG meer dan 1500 opdrachten wereldwijd uitgevoerd. Praktijkervaring heeft zij opgedaan in meer dan 80 landen en in deze landen zijn meer dan 60 bio-energiesystemen en installaties  geïmplementeerd. [...]