ACT alternatieve houtskool tool (gratis)

De alternatieve houtskool tool geeft inzicht in de mogelijkheden van houtskoolproductie op basis van alternatieve biomassastromen.  Voorbeelden zijn houtskoolstof, oogstresiduen zoals katoenstengels, residuen uit de verwerkende industrie en invasieve soorten. Naast feedstock selectie geeft de tool inzicht in de beschikbare carbonisatie- en briketteringstechnologieën en afzetmogelijkheden in de houtskoolmarkt [...]

Handboek biomassavergassing (Engels)

Het handboek is bewerkt door Harrie Knoef en 25 auteurs droegen bij aan dit zeer informatieve boek. Deze auteurs zijn allen internationale deskundigen op het gebied van biomassavergassing en gerelateerde onderwerpen. Biomassavergassing heeft het potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelen van de Europese Unie met betrekking tot CO2 reductie. Het opent de mogelijkheid om biomassa te gebruiken van de traditioneel laag efficiënte [...]

Biomassabeschikbaarheid handboek (Engels)

Biomassa beschikbaarheidsstudies geven de beschikbaarheid van biomassa voor energieproductie. Dit handboek biedt 'best practices' voor het bepalen van het biomassapotentieel en geeft richtlijnen voor een transparante presentatie van de resultaten. Methoden worden aangeboden voor biomassa uit het bos, energiegewassen, landbouwafval en organisch afval [...]

Navigating bioenergy (Engels)

BTG heeft de publicatie 'Navigating Bioenergy - Contributing to informed decision making on bioenergy issues' geschreven. De publicatie is bedoeld om de lezer een initieel gebalanceerd beeld te geven van acht geselecteerde onderwerpen: jatropha, biomethaan, energie uit huishoudelijk afval, het bioraffinage concept, concurrentie met voedsel, duurzaamheid en certificering van biomassa, mechanismen voor schone ontwikkeling en succesverhalen [...]

Artikelen RTD (Engels)

De Research & Technology Development (RTD) business unit heeft meerdere artikelen geschreven over bio-energie, biobrandstoffen en bio-materialen. De meeste van deze artikelen zijn gepubliceerd in bekende wetenschappelijke tijdschriften. Referenties van deze publicaties zijn verzameld in dit document over bijvoorbeeld pyrolyse, vergassing, superkritische waterhervorming, chemicaliën en materialen.