Ga naar hoofdinhoud

Snelle pyrolyse-technologie

Bench-schaal (2-5 kg/u) en pilot schaal (100 – 150 kg/u) snelle pyrolyse-eenheden zijn beschikbaar. Deze units worden gebruikt voor verdere procesontwikkeling, het testen van grondstoffen en de productie van pyrolyse-oliemonsters.

Vergassen van vloeistoffen

Een zuurstof/luchtgeblazen vergasser van 10-15 kWth is beschikbaar voor de vergassing van vloeibare grondstoffen om syngas en/of waterstof te produceren. In de reactor is een katalytische zone geïnstalleerd om teer te minimaliseren.

Vloeistof-vloeistof extractie

Bench-schaal (10-20 kg/u) en pilot schaal (80 – 125 kg/u) continue extractie-eenheden zijn beschikbaar. De systemen zijn gebaseerd op vloeistof-vloeistofextractie met verschillende soorten oplosmiddelen (waterbasis / organisch).

Chemische & fysische analyse

BTG voert een aantal chemische en fysische analyses uit op vaste, vloeibare en gasvormige producten. Voorbeelden zijn vaststellen van watergehalte, elementaire samenstelling, vlampunt, Conradson-koolstof, viscositeit, vaste stof, as, GC, HPLC, XRF, oxidatiestabiliteit, etc.

Elektrochemische processen

Een relatief nieuw onderzoeksgebied is dat van de elektrochemische conversieprocessen, om waterige en vloeibare tussenproducten om te zetten in chemicaliën en brandstoffen. Er zijn opstellingen op laboratoriumschaal beschikbaar en een opstelling op bench-schaal is in aanbouw.

 

Hogedruk processen

BTG heeft de faciliteiten en ervaring om onderzoek te doen bij hoge druk (tot 200-250 bar). Een aantal continue hydrotreaters op laboratoriumschaal(~ 1 kg/dag) zijn in gebruik, evenals een autoclaaf batchreactor. Voor de procesontwikkeling en de productie van monsters wordt een pilot hydrotreater gebruikt met een capaciteit van 20-50 kg/dag.

Warmte & kracht

Bij BTG is een ketel van 40 kW geïnstalleerd die werkt op vloeibare biobrandstof. Aangepaste dieselmotoren (1-cilinder & 4-cilinder) draaien op ruwe pyrolyse-olie.

Neem nu contact op

Samen bespreken we de mogelijkheden voor een oplossing op maat voor uw bedrijf

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Back to top