Contact

Voor meer informatie neem contact op met ons.

Contact office@btgworld.com

Contact +31 (0)53 486 1186

Duurzaam ondernemen

Corporate social responsibility

BTG Biomass Technology Group BV streeft er in haar activiteiten naar om te opereren volgens de 3 P’s (People, Planet, Profit) van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is ook opgenomen in de missie en visie van BTG waarin duurzaamheid centraal staat.

BTG werkt in zijn geheel klimaatneutraal. Volgens de Trias Energetica wordt binnen BTG gewerkt naar het steeds verder klimaatneutraal maken van de organisatie. Zo wordt waar mogelijk het energieverbruik teruggedrongen. De energie die gebruikt wordt binnen BTG komt uit groene energiebronnen. Emissies die desondanks toch niet te vermijden zijn worden door BTG gecompenseerd via de aankoop van carbon credits. BTG berekent ieder jaar de CO2 voetafdruk (Carbon Footprint) om haar jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen te bepalen.

BTG vindt de ontwikkeling van haar werknemers en studenten belangrijk. Zo biedt BTG aan studenten van alle mogelijke opleidingsniveaus gedurende het hele jaar de mogelijkheid om stage te lopen of hun afstudeeropdracht bij BTG uit te voeren. BTG is ook nauw betrokken bij het verduurzamen van projecten in de regio Twente en daarbuiten. Op deze wijze probeert BTG het duurzaam denken ook over te dragen aan derden en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en realisatie van duurzame (energie)projecten.