Wetenschappelijk artikel: Pyrolyse olie is een duurzaam alternatief voor creosoten

“Life Cycle Assessment on a Biorefinery Approach to Pyrolysis Oil for Wood Modification Treatment”

De toepassing van pyrolyse olie voor houtverduurzaming is een goed alternatief voor het gebruik van creosoten. BTG heeft – samen met co-auteurs van de FH Munster and Saxion Hogeshool – de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrijft .In deze LCA zijn de milieueffecten van pyrolyse olie uit houtresten en uit maisdigestaat, en de milieueffecten van het gebruik van pyrolyse olie als houtverduurzaming bepaald. In een LCA worden alle milieueffecten van de gehele waardeketen bepaald. Dit betekent dat naast broeikasgassen ook alle andere milieueffecten zoals giftigheid, landgebruik en fijnstof worden meegenomen.

De milieueffecten van pyrolyse olie als houtverduurzaming zijn significant lager gebleken dan de milieueffecten van creosoten, ongeacht welke afvalverwerking wordt gebruikt. Dit komt door de giftigheid van creosoten en een reductie van 82% in de uitstoot van broeikasgassen bij gebruik van pyrolyse olie. Dit bewijst dat naast het gebruik voor energie, pyrolyse olie - in ieder geval voor deze applicatie - duurzaam toegepast kan worden in de biobased chemie en materialen sector. Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzaam pyrolyse olie platform.

Creosoten worden veelal gebruikt voor houtverduurzaming in onder andere spoorbielzen, telefoonpalen, en bruggen, en worden geproduceerd door middel van distillatie van koolteer. Door de milieuvervuiling die creosoten veroorzaken is het gebruik beperkt door het Europees Parlement in 2013. Desondanks is de vraag naar houtverduurzaming enorm, waardoor het noodzakelijk is om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Dit is één van de veelbelovende toepassingen van pyrolyse olie in een duurzame toekomst.

Lees de wetenschappelijke publicatie in Applied Sciences hier (Engelstalig).