BEON: Inzet Biomassa voor een duurzame toekomst

Biomassa maakt onderdeel uit van de plannen waarmee we in Nederland de klimaatdoelstellingen moeten gaan realiseren. De inzet ervan staat echter onder zware druk. De SER heeft in haar advies een duurzaamheidskader gepresenteerd waarbij zowel de herkomst, productie als ook de toepassing van biogrondstoffen worden geëvalueerd.

Klik hier om het rapport in te zien

“Hier klopt iets niet”, verwoordt Ben Reuvekamp, directeur van HeatPlus en bestuurslid van het Bio-Energiecluster Oost Nederland (BEON), het gevoel dat binnen de stichting heerst. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord en nu wordt daar al van afgeweken. Dit is niet democratisch en de politiek verliest zo haar geloofwaardigheid. Wij willen investeren in duurzaamheid, daarvoor is zekerheid nodig. Partijen moeten zich houden aan gemaakte afspraken. Nu loopt de transitie ernstige vertraging op, vooral in de warmtevoorziening. En onze sector wordt hiermee ernstig geraakt. Europa wil meer op waterstof inzetten. Weer een nieuw doel waar de markt achteraan moet lopen met het risico dat we over meerdere jaren er achter moeten komen dat hier ook nadelen aan zitten. De inzet van hout wordt als laagwaardig toepassing gezien, maar dat doet geen recht aan de opwekking van warmte met bijvoorbeeld regionaal snoeihout waar geen andere toepassingen voor zijn. Hiermee is dit juist de meest hoogwaardige inzet in plaats van laagwaardig, en daarmee gewoon de beste oplossing.”

Lees het volledige persbericht van BEON hier.