Biomass beschikbaarheidsstudies

Biomassa beschikbaarheidsstudies geven inzicht in de hoeveelheid reststromen, afval en energiegewassen die beschikbaar zijn voor de productie van bio-energie.

Quick scans & haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies beoordelen de technische, logistieke, milieutechnische, financiële, economische en organisatorische mogelijkheden om bio-energie installaties te realiseren.

Scenario & beleidsstudies

De toenemende behoefte aan een duurzamere van de energievoorziening vraagt om de ontwikkeling van beleid en beleidsinstrumenten ter bevordering en ondersteuning van bio-energie.

Marktstudies

Up-to-date informatie over de markt voor bio-energie is essentieel bij het nemen van een investeringsbeslissing. Bij bio-energie zijn er verschillende belangrijke marktaspecten.

Technisch advies

Het leveren van technische adviezen is een van de kernactiviteiten van BTG-consultants. Klanten willen bijvoorbeeld weten wat de beste manier is hun biomassa te vermarkten voor energieproductie.

Due diligence

BTG heeft aanzienlijke ervaring met het verrichten van onafhankelijke beoordeling van bedrijven en technologieën voor due diligence.

Carbon consultancy

BTG is al sinds het midden van de jaren 90 actief op het gebied van carbon consultancy en heeft veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van emissiereductie projecten en portfolio.

Ondersteuning bij projectonwikkeling

BTG heeft ervaring met projecten in elk van de stadia, vanuit de implementatie van een groot aantal bio-energieprojecten in afgelopen jaren.

Training en promotie

BTG ontwikkelt en organiseert trainingen voor professionals en ambtenaren over specifieke onderwerpen zoals vergunningen, de emissiereducties en duurzaamheid, maar ook technische opleidingen en stages voor studenten en professionals in ontwikkelingslanden.

Bio-energieloket

Het bio-energieloket is opgericht voor vragen van ambtenaren werkzaam bij rijksoverheden, regio's, gemeenten, provincies en waterschappen in heel Nederland.