Biomassa beschikbaarheidsstudies

Biomassa beschikbaarheidsstudies geven inzicht in de hoeveelheid reststromen, afval en energiegewassen die beschikbaar zijn voor de productie van bio-energie. BTG voert evaluaties uit op sectoraal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast voert BTG regelmatig studies uit voor lokale overheden en bedrijven ter ondersteuning van biomassa actieplannen of investeringen in bio-energie projecten. Door de combinatie van een academische basis met technische vaardigheden en praktische ervaring, is BTG in staat theoretische biomassabeschikbaarheidcijfers te vertalen in gegevens die een realistische weergave bieden van het potentieel voor bio-energie.

Recente voorbeelden

  • Ultra Low Carbon Dioxide Steel Production (ULCOS). Voor de Europese staalindustrie heeft BTG de beschikbaarheid, de leveringsmogelijkheden en de duurzaamheid van biomassa op een mondiaal niveau beoordeeld. Hiertoe zijn op een systematische manier schattingen gemaakt van het theoretische, technische en implementatie-potentieel van een groot aantal biomassa-reststromen.
  • Bio-energy for Europe - Harmonisatie van biomassa-beschikbaarheidsevaluaties: Dit grote, door de Europese Commissie ondersteunde project is gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke en breed geaccepteerde methode om de beschikbaarheid van biomassa te bepalen.