Due diligence

BTG heeft aanzienlijke ervaring met het verrichten van onafhankelijke beoordeling van bedrijven en technologieën voor due diligence. BTG’s kernexpertise ligt in het analyseren van de technische en zakelijke capaciteiten van ondernemingen.

Typische opdrachtgevers zijn:

  • Banke
  • Durfkapitaalfondsen en private equity
  • Strategisch investeerders
  • Projectontwikkelaars en overheden

Recente voorbeelden

  • Due diligence beoordeling van nieuwe innovatieve technologieën voor de productie van biobrandstoffen. Deze opdracht omvatte de evaluatie en vergelijking van een drietal bedrijven in de Verenigde Staten, en van de ontwikkeling en commercialisering van een nieuw vergassingsproces voor de omzetting van biomassa in vloeibare biobrandstoffen.
  • Due diligence beoordeling van innovatieve grootschalige technologieën voor de productie van synthesegas en synthetische vloeibare biobrandstoffen.