Marktstudies

Up-to-date informatie over de markt voor bio-energie is essentieel bij het nemen van een investeringsbeslissing. Bij bio-energie kunnen verschillende belangrijke marktaspecten kunnen worden onderscheiden:

  • Biomassa markt - wat zijn de belangrijkste leveranciers, welke soorten biomassa zijn beschikbaar tegen welke prijs, en wat zijn de ontwikkelingen daarin?
  • Energie- of biobrandstofmarkt - wat zijn de kenmerken van de markten voor elektriciteits en / of warmte? Is er een actieve vraag naar biobrandstof, of is er een exportmarkt? Wat zijn de prijzen van verschillende producten en in welke mate is het beleidskader leidend voor de duurzame energiemarkten?
  • De markt voor apparatuur - welke vormen van bio-energie-installaties worden gebruikt, en wie zijn de leveranciers? Wat zijn de mogelijkheden voor de introductie van nieuwe apparatuur?

Als marktgeoriënteerd consultancybedrijf, met een team van gespecialiseerde bio-energie deskundigen, is BTG altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de BTG tientallen marktstudies uitgevoerd voor verschillende klanten in vele landen over de hele wereld, veelal in samenwerking met lokale experts.

Recente voorbeelden

  • Marktstudie van biomassagestookte ketelsystemen, houtdroogkamers en gerelateerde apparatuur voor verkoop op de binnenlandse markt in Estland en de exportmarkt in de buurlanden (Baltische Staten, Noordwest Rusland). De studie ondersteunde de voorbereiding van een joint venture tussen een Nederlandse en een Estlandse leverancier van apapratuur.
  • Studie naar de Europese markt voor houtpellets. Binnen het kader van een onderzoek naar de haalbaarheid van een houtpelletfabriek in NW-Rusland heeft BTG de markt gekarakteriseerd voor pellets in Noord-en West-Europa.
  • Huishoudenergie-marktstudie in Senegal. Een suikerfabriek in Noord-Senegal overwoog gebruik te maken hun overtollige melasse voor de productie van huishoudbrandstoffen op basis van ethanol. Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie heeft BTG een marktonderzoek uitgevoerd om de positie te bepalen van de nieuwe brandstof ten opzichte van de huidige huishoudbrandstoffen (hout, houtskool, LPG, kerosine).