Ondersteuning bij projectontwikkeling

De projectontwikkelingscyclus omvat een verscheidenheid aan activiteiten, van identificatie, studies, financiering tot de uitvoering van projecten. BTG heeft ervaring met projecten in elk van de stadia, vanuit de implementatie van een groot aantal bio-energieprojecten in afgelopen jaren. Naast voorbereidende studies kan BTG haar klanten helpen bij de ontwikkeling van bio-energieprojecten. Specifieke onderdelen zijn:

Projectfinanciering & subsidies

BTG biedt ondersteunende diensten op het gebied van projectfinanciering, zoals ontwikkeling van ondernemingsplannen, leningaanvragen, en opzetten van investeringsfondsen. BTG ondersteunt bedrijven met subsidieaanvragen bij nationale fondsen (EVD, SenterNovem), internationale fondsen, en particuliere financieringsinstellingen.

Projectmanagement en implementatie

BTG’s activiteiten op het gebied van projectmanagement en implementatie variëren van wereldwijde implementatie van kleine-en middelgrote installaties voor bio-energie en biobrandstoffen (inclusief stadsverwarming, warmtekrachtkoppeling en anaërobe vergisting, houtskoolproductie) tot het coordineren van complexe internationale onderzoeksprojecten met consortia van MKB’s, industrieën en onderzoeksinstellingen.

Aanvraag vergunningen

BTG is volledig op de hoogte van de juridische aspecten die relevant zijn voor het aanvragen van vergunningen. BTG ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van vergunningen, en bepaalt de gevolgen van milieueisen zoals de maximaal toegestane emissies van installaties. BTG heeft gestandaardiseerde vergunningen ontwikkeld voor anaërobe vergisting en verbranding, ter ondersteuning van zowel gemeenten als vergunningaanvragers.