Quick scan & haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies beoordelen de technische, logistieke, milieutechnische, financiële, economische en organisatorische mogelijkheden om bio-energie installaties te realiseren. Deze studies variëren van een “quick scan” die kort de opties voor bio-energie op een bepaalde locatie of in een bepaalde regio beoordeelt, tot uitgebreide investeringsstudies waarin alle relevante kwesties in detail worden beoordeeld.

BTG heeft de afgelopen decennia met succes honderden “quick scans” en haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Velen hebben geresulteerd in bedrijfsplannen en vervolgens tot implementatie van de projecten in kwestie.

Recente voorbeelden

  • Haalbaarheid van biomassa-WKK bij SITA Agora (Frankrijk). Haalbaarheidsstudie naar mogelijke productie van bio-energie op de voormalige locatie van Metaleurop (Frankrijk, regio Nord-Pas-de-Calais). De studie omvat een inventarisatie van de regionale beschikbaarheid van biomassa (houtachtige en niet-houtachtige, schone en niet-schone), een evaluatie van de lokale vraag naar proceswarmte (in het bijzonder bij een geplande bio-ethanol productie-installatie), een technische beoordeling van energetischerendementen en technologie-eisen, en een financiële analyse van verschillende opties.
  • Haalbaarheid van bio-energie toepassingen in de MARN regio. De gemeenten rond Nijmegen, verenigd in de MARN, hebben BTG opdracht gegeven om het potentieel aan bio-energie binnen hun regio te bepalen. De studie omvat een inventarisatie van verschillende soorten biomassa, de identificatie van mogelijke locaties voor de productie van bio-energie, en mogelijke technologieën die geïmplementeerd kunnen worden. Van de verschillende opties werd de technische en financiële haalbaarheid bepaald.
  • Productie van houtpellets in Slowakije. Dit haalbaarheidsonderzoek is gericht op de haalbaarheid van een fabriek voor de productie en export van houtpellets. De studie omvatte identificatie van productielokaties en benodigde apparatuur, financiële analyses, ontwikkeling van bedrijfsplannen, enz. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van een fabrikant van pelleteermachines en toebehoren.