Technisch advies

Het leveren van technische adviezen is een van de kernactiviteiten van BTG-consultants. Klanten willen bijvoorbeeld weten wat de beste manier is hun biomassa te vermarkten voor energieproductie. Kan de biomassa worden gebruikt voor de productie van warmte en / of elektriciteit, of is het beter om het om te zetten in vaste of vloeibare biobrandstoffen? Welke technologie is het meest geschikt, en op welke schaal? Welke leverancier biedt de beste apparatuur?

Op basis van vele jaren ervaring met verschillende bio-energie technologieën biedt BTG een breed scala aan technische know-how en expertise. BTG-adviseurs zijn academisch geschoolde ingenieurs op het gebied van procestechnologie, wertuigbouwkunde of elektrotechniek.

Recente voorbeelden

  • Evaluatie van kleinschalige vergassingssystemen. Ter ondersteuning van technologieselectie door een internationale klant, is BTG gevraagd om kleinschalige vergassers van Europese leveranciers (Denemarken, Finland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Spanje) te evalueren. Voor de evaluatie werd gedetailleerde informatie verzameld bij tien vooraf geselecteerde fabrikanten van vergassers. De leveranciers zijn vervolgens gerangschikt op basis van een aantal gewogen criteria. Daarna heeft BTG haar klant vergezeld tijdens follow-up bezoeken aan enkele leveranciers.
  • Technische haalbaarheid van een 50 MWe DDGS-stookinstallatie in Rotterdam. De studie was gericht op het vaststellen van de technische mogelijkheden en knelpunten voor de verbranding van DDGS, een restproduct van ethanolproductie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een particuliere klant.
  • Evaluatie van de retrofit van een 12 MWe elektriciteitscentrale in Kroatië. Een client heeft een agro-industrieel complex in Kroatië overgenomen voor de verwerking van maïs. De fabriek omvatte een 12 MWe elektriciteitscentrale op stookolie en steenkool. BTG heeft een technische en financiële evaluatie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de installatie geschikt te maken voor het gebruik maïsresiduen.