Biomassa beschikbaarheid

Elk bio-energieproject is verschillend en veel hangt af van de optimale benutting van de beschikbare biomassa, afval en/of energiegewassen.

Vaste & vloeibare biobrandstoffen

Biomassa kan worden omgezet in hoogwaardige biobrandstoffen, die op consumenten- en industriële energiemarkten kunnen worden ingezet.

Technologieën

Wereldwijd zijn veel verschillende soorten biomassa reststromen, afval en / of energiegewassen beschikbaar. Om deze verschillende biomassa-soorten op een efficiënte en kosten-effectieve manier te kunnen benutten zijn verschillende technologieën ontwikkeld.

Duurzaamheid van biomassa

BTG ontwikkelt bio-energie projecten en technologieën die optimaal bijdragen aan een duurzame samenleving.

Ontwikkelingslanden

Wereldwijd koken meer dan twee miljard mensen hun dagelijks voedsel met behulp van biomassabrandstoffen.

Reductie van broeikasgassen

Veel bio-energieprojecten verminderen de uitstoot van broeikasgassen door de vervanging van fossiele energie en het vermijden van de uitstoot van methaan uit ongebruikte biomassa.